Energiezuinig bouwen met Variahuis

 U wilt graag in een energiezuinig huis wonen, maar die woning wel zelf (laten) bouwen. Misschien vraagt u zich af hoe

 energiezuinig een zelfgebouwd huis kan zijn. Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig: u kunt uw huis precies zo energiezuinig maken als u zelf wilt. Met het bouwen van een huis kunt u op drie manieren energie besparen:

  • door het energieverbruik te beperken?
  • door duurzame energie te gebruiken
  • door efficiënt met energie om te gaan. 


Beperk uw energieverbruik

Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door ramen, dak, vloeren en gevels goed te isoleren. Hoe beter de isolatie van uw woning, hoe minder energie het kost om uw huis efficiënt en langdurig te verwarmen. Ook een compacte vorm van uw woning beperkt het energieverbruik.

U kunt uw huis zelfs energieneutraal maken. In een energieneutraal huis wekt u op jaarbasis evenveel energie op dan de hoeveelheid energie die u er verbruikt. Om dit te bereiken moet u slimme, innovatieve technieken toepassen waarmee het bijvoorbeeld mogelijk is om energie tijdelijk in of rond uw huis op te slaan.

Gebruik duurzame energie

Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen. Verwarm uw huis met zonne-energie, windenergie of aardwarmte in plaats van fossiele brandstoffen zoals gas of kolengestookte elektriciteit.

Ga efficiënt met energie om

Meestal is het niet mogelijk om met duurzame energie volledig in de energiebehoefte van uw woning te voorzien. Als aanvulling op uw duurzame energie kunt u fossiele brandstoffen nodig hebben. Gebruik deze vervuilende brandstoffen zo efficiënt mogelijk door bijvoorbeeld een warmtepomp of lage temperatuurverwarming (zoals vloerverwarming) toe te passen. Maar ook door bijvoorbeeld de leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen te beperken gaat u efficiënter met energie om.

Is een energiezuinig huis duurder?

Beperking van het energieverbruik, duurzame energie en efficiënt energieverbruik vormen samen de drie zijden van de duurzame energiedriehoek: de Trias Energetica.
Elk van de drie methoden vereist een financiële investering die u binnen korte of langere tijd terugverdient. Na die periode gaat u zelfs winst maken in vergelijking met een traditionele energiehuishouding. Energiebesparing is daarom niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Een energiezuinig huis is op termijn niet duurder dan een traditionele woning, maar juist goedkoper.
 
Energienormen voor woningen worden aangescherpt
?
Sinds 2015 mag de Energieprestatie Coëfficiënt (EPC) van nieuwbouwwoningen maximaal 0,4 zijn. De Rijksoverheid wil deze norm de komende jaren stapsgewijs verlagen tot uiteindelijk 0,0 in 2020. Huizen met een EPC van 0,0 verbruiken per saldo geen energie.

Om aan de EPC-norm te kunnen voldoen, stelt het Bouwbesluit eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen. Het Bouwbesluit schrijft de rekenmethode voor waarmee de EPC berekend moet worden: de NEN 7120. De EPC-eis schrijft alleen voor hoeveel energie een woning netto mag verliezen, in relatie tot de bijbehorende CO2-uitstoot. Als aanvrager van de bouwvergunning mag u zelf bepalen met welke maatregelen u uw huis aan deze eis wilt laten voldoen: extra isoleren, energiezuinigere installaties of toepassing van duurzame energie.

Grote woningen mogen meer energie gebruiken

De EPC-norm is relatief: de berekening houdt rekening met het type, de vorm en de grootte van uw nieuwe huis. Grote woningen of huizen met veel dak- en geveloppervlak mogen meer energie gebruiken om aan de EPC-norm te voldoen dan kleine, compacte woningen.

EPC berekent alleen gebouwgebonden energiegebruik

De EPC neemt in zijn berekening alleen de energie mee die door de woning zelf wordt gebruikt. En dus niet de energie die is gebruikt bij de productie van de bouwmaterialen van het huis of de energie die de bewoners of apparaten in de woning gebruiken. De gebouwgebonden energie die meetelt in de EPC betreft de volgende energieposten:

  • verwarmen
  • hulpenergie (zoals pompen en elektronica in de cv-ketel)
  • bereiding van warm tapwater
  • ventilatie
  • verlichting
  • koeling
  • bevochtiging. 


ONTZORGD UW EIGEN HUIS BOUWEN

Uw eigen huis bouwen is makkelijker dan het lijkt, wanneer u een betrouwbare aannemer heeft. VARIAhuis begeleidt u graag als u zelf uw huis wilt bouwen en biedt een totaalpakket van diensten aan: van ontwerp tot oplevering. Voor de realisatie van uw huis geeft VARIAhuis een vaste prijs, zodat u niet voor financiële verrassingen komt te staan. En ook de nodige vergunningen worden door VARIAhuis geregeld. Zo kunt u zonder zorgen u uw eigen huis bouwen.

Snel naar:
• Duurzaam bouwen• Modulair bouwen• Catalogusbouw
• Houtskeletbouw• Herenhuis bouwen• Passief bouwen
• Ecohuis bouwen• Amerikaans huis bouwen• Energiezuinig bouwen
• Ecologisch bouwen• Klein huis bouwen• Ondergronds bouwen
• Noors huis bouwen• Traditioneel bouwenZelf een vraag stellen?