Energiezuinig bouwen met Variahuis

 U wilt zelf een energiezuinig huis laten bouwen. U vraagt zich waarschijnlijk af hoe energiezuinig uw zelfgebouwde huis kan zij n.

Het antwoord is simpel: u kunt het huis precies zo energiezuinig maken als u zelf wilt. Met het laten bouwen van een huis kunt u met drie verschillende opties energie besparen:

  • door het energieverbruik te beperken.
  • door gebruik van duurzame energie.
  • door efficiënt met energie om te gaan. 


Beperk uw energieverbruik

Door verspilling tegen te gaan is het mogelijk om energieverbruik te beperken. Dit is mogelijk door goed te isoleren bij de vloeren, dak raam en gevels. Hoe beter de woning is geïsoleerd, hoe efficiënter het huis te verwarmen is wat minder energie kost. Daarnaast wordt het energieverbruik beperkt door een compacte vorm van uw woning.
Ook een compacte vorm van uw woning beperkt het energieverbruik.

U heeft zelfs de mogelijkheid om uw huis energieneutraal te maken. Energieneutraal betekent dat u evenveel energie verbruikt als de hoeveelheid energie wat u opwekt. Wilt u dit bereiken, zult u slimme technieken moeten toepassen. Zo kunt u bijvoorbeeld de energie tijdelijk in of rond uw huis opslaan.

Gebruik duurzame energie

Maak zo veel mogelijk gebruik van energie uit duurzamere bronnen. Maak gebruik van windenergie, zonne-energie of aardwarmte. Vermijd fossiele brandstoffen zoals gas of kolengestookte elektriciteit.

Ga efficiënt met energie om

Het is normaal gesproken niet mogelijk de energiebehoefte volledig van duurzame energie te voorzien in uw woning. Daarbij kunt u als aanvulling fossiele brandstoffen gebruiken op de duurzame energie. Gebruik ze dan wel zo efficiënt mogelijk.

Is een energiezuinig huis duurder?

Beperking van het duurzame energie, energieverbruik en efficiënt energieverbruik vormen samen de drie punten van de duurzame energiedriehoek: de Trias Energetica.
Voor elk van de 3 punten zult u financieel moeten investeren, maar dat verdient zich binnen korte of langere tijd terug. Na een periode zal er zelfs winst gemaakt worden in vergelijking met huizen welke dit niet toepassen.
Daarom is energiebesparing goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.
 
Energienormen voor woningen worden aangescherpt?
Sinds 2015 mag de Energieprestatie Coëfficiënt (EPC) van nieuwbouwwoningen maximaal 0,4 zijn. De Rijksoverheid wil deze norm de komende jaren stapsgewijs verlagen tot uiteindelijk 0,0 in 2020. Huizen met een EPC van 0,0 verbruiken per saldo geen energie.

Om aan de EPC-norm te kunnen voldoen, stelt het Bouwbesluit eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen. Het Bouwbesluit schrijft de rekenmethode voor waarmee de EPC berekend moet worden: de NEN 7120. De EPC-eis schrijft alleen voor hoeveel energie een woning netto mag verliezen, in relatie tot de bijbehorende CO2-uitstoot. Als aanvrager van de bouwvergunning mag u zelf bepalen met welke maatregelen u uw huis aan deze eis wilt laten voldoen: extra isoleren, energiezuinigere installaties of toepassing van duurzame energie.

Grote woningen mogen meer energie gebruiken

De EPC-norm is relatief: de berekening houdt rekening met het type, de vorm en de grootte van uw nieuwe huis. Grote woningen of huizen met veel dak- en geveloppervlak mogen meer energie gebruiken om aan de EPC-norm te voldoen dan kleine, compacte woningen.

EPC berekent alleen gebouwgebonden energiegebruik

De EPC neemt in zijn berekening alleen de energie mee die door de woning zelf wordt gebruikt. En dus niet de energie die is gebruikt bij de productie van de bouwmaterialen van het huis of de energie die de bewoners of apparaten in de woning gebruiken. De gebouwgebonden energie die meetelt in de EPC betreft de volgende energieposten:

  • verwarmen
  • hulpenergie (zoals pompen en elektronica in de cv-ketel)
  • bereiding van warm tapwater
  • ventilatie
  • verlichting
  • koeling
  • bevochtiging. 


ONTZORGD UW EIGEN HUIS BOUWEN

Uw eigen huis bouwen is makkelijker dan het lijkt, wanneer u een betrouwbare aannemer heeft. VARIAhuis begeleidt u graag als u zelf uw huis wilt bouwen en biedt een totaalpakket van diensten aan: van ontwerp tot oplevering. Voor de realisatie van uw huis geeft VARIAhuis een vaste prijs, zodat u niet voor financiële verrassingen komt te staan. En ook de nodige vergunningen worden door VARIAhuis geregeld. Zo kunt u zonder zorgen u uw eigen huis bouwen.


Snel naar:

• Duurzaam bouwen

• Modulair bouwen

• Catalogusbouw

• Houtskeletbouw

• Herenhuis bouwen

• Passief bouwen

• Ecohuis bouwen

• Amerikaans huis bouwen

• Energiezuinig bouwen

• Ecologisch bouwen

• Klein huis bouwen

• Ondergronds bouwen

• Noors huis bouwen

• Traditioneel bouwen

Zelf een vraag stellen?