Wat is het stappenplan voor het bouwen van een huis?

Een nieuw huis laten bouwen is geen broodje kopen. Uw eigen droomhuis realiseren is een project dat om een planmatige aanpak vraagt. Bouwbedrijf Variahuis is gespecialiseerd in nieuwbouwwoningen op maat en werkt met een stappenplan waarmee u als opdrachtgever zo goed mogelijk wordt ontzorgd. Met dit stappenplan bouwt u een huis dat na oplevering aan uw verwachtingen voldoet. Het stappenplan helpt u ook om onnodige kosten te voorkomen.

Negen stappen

Het stappenplan van Variahuis voor het bouwen van uw nieuwe huis bestaat uit de volgende negen stappen:
  1. kennismakingsgesprek
  2. ontwerp
  3. offerte
  4. opdrachtbevestiging
  5. welstand
  6. materiaalkeuze
  7. omgevingsvergunning
  8. bouwstart
  9. oplevering.

Kennismakingsgesprek

Bij u thuis of in onze showroom maken we kennis met elkaar en maken we samen een eerste schets van uw nieuwe huis. Ook bespreken we dan alvast de details van de door u gewenste afwerking van uw nieuwbouwwoning.
U zit in dit gesprek direct aan tafel met een ontwerper van Variahuis. Hij vertaalt uw wensen meteen – zonder tussenpersonen - in het schetsontwerp. Variahuis werkt graag met zo kort mogelijke lijnen tussen u als opdrachtgever en onze collega’s die uw huis ontwerpen en bouwen. Dit voorkomt fouten en kwaliteitsverlies als gevolg van communicatiestoornissen.
 

Ontwerp

Na het kennismakingsgesprek werkt onze ontwerper het schetsontwerp van uw woning uit in een gedetailleerd ontwerp dat wij u ter controle toesturen. Dit ontwerp is vrijblijvend. Na uw eventuele opmerkingen of aanpassingen maken wij een calculatie van het bouwplan van uw nieuwe huis. In deze calculatie houden wij ook rekening met de afwerking zoals we die in het kennismakingsgesprek met u besproken hebben.
 

Offerte

In deze derde stap vertalen wij de calculatie in een heldere, goed gespecificeerde en uitgebreide offerte. Dit doen wij om u een zo volledig mogelijk beeld van uw nieuwe huis te geven, inclusief de voorwaarden waartegen Variahuis dat huis kan bouwen en opleveren. Hiermee voorkomen wij negatieve verrassingen of teleurstellingen na oplevering.
Wij nodigen u graag uit in onze showroom voor een gesprek over onze offerte. We kunnen daar het afwerkingsniveau zoals dat in de offerte wordt aangeboden met behulp van voorbeelden aan u laten zien. We geven u dan ook een rondleiding door ons bedrijf. Zo laten wij u onze timmerfabriek en prefab-afdeling zien.
 

Opdrachtbevestiging

Als het ontwerp en de offerte aan uw verwachtingen voldoen en u een goede ‘klik’ met ons heeft, hopen wij op uw opdrachtbevestiging. Hierbij bevestigen we de met elkaar gemaakte afspraken en bekrachtigen we die met uw en onze handtekening.
 

Welstand

Na uw opdrachtbevestiging kunnen we nog niet direct gaan bouwen. Het bouwplan van uw nieuwe huis moet nog worden getoetst aan het bestemmingsplan. Ook kan het nodig zijn dat het bouwplan door de gemeente wordt getoetst aan de zogenoemde welstand. De gemeente heeft voor dit doel een welstandscommissie, waar wij uw bouwplan indien nodig toelichten en verdedigen. Variahuis regelt het complete toetsingsproces voor u, inclusief de hiervoor benodigde communicatie met de gemeente.
 

Materiaalkeuze

Wij nodigen u na uw opdrachtbevestiging uit bij ons op kantoor om het bouwplan nog eens grondig met u door te nemen. U kiest dan samen met ons de juiste bouw- en afwerkingsmaterialen. Ook vindt er een gesprek met de installateur plaats; u krijgt optimale zeggenschap over de installaties en de plaats daarvan in uw nieuwe huis.
 

Omgevingsvergunning

Om met de bouw van uw nieuwe huis te kunnen beginnen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Zodra u alle materialen heeft uitgezocht, kunnen wij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor u in orde maken. Wij sturen deze aanvraag naar de gemeente. De gemeente is verplicht om de vergunning af te geven wanneer deze aan de wettelijke eisen voldoet. Hoe lang de vergunning op zich laat wachten, hangt af van eventuele bezwaren van omwonenden en eventuele andere belanghebbenden. Voor de behandeling van deze bezwaren hanteert de gemeente een vaste procedure.

Bouwstart

Wanneer u de omgevingsvergunning voor uw nieuwe huis binnen heeft, plannen wij in overleg met u de datum van de bouwstart. Variahuis heeft gemiddeld ongeveer 14 weken nodig om een nieuw huis te bouwen. Deze korte bouwtijd is te danken aan onze grondige voorbereiding. Wij bouwen uw huis met ons eigen personeel. 

Oplevering

Dit is het moment waar u al lang naar uitkijkt: de oplevering van uw nieuwe woning. Uw huis is klaar en wij overhandigen u de sleutels. Deze oplevering doen we altijd samen met u als opdrachtgever en in aanwezigheid van Vereniging Eigen Huis.

ONTZORGD UW EIGEN HUIS BOUWEN

Uw eigen huis bouwen is makkelijker dan het lijkt, wanneer u een betrouwbare aannemer heeft. VARIAhuis begeleidt u graag als u zelf uw huis wilt bouwen en biedt een totaalpakket van diensten aan: van ontwerp tot oplevering. Voor de realisatie van uw huis geeft VARIAhuis een vaste prijs, zodat u niet voor financiële verrassingen komt te staan. En ook de nodige vergunningen worden door VARIAhuis geregeld. Zo kunt u zonder zorgen u uw eigen huis bouwen.

Snel naar:
• Duurzaam bouwen• Modulair bouwen• Catalogusbouw
• Houtskeletbouw• Herenhuis bouwen• Passief bouwen
• Ecohuis bouwen• Amerikaans huis bouwen• Energiezuinig bouwen
• Ecologisch bouwen• Klein huis bouwen• Ondergronds bouwen
• Noors huis bouwen• Traditioneel bouwenZelf een vraag stellen?