Bouwproces eigen woning

Uw eigen droomhuis op uw eigen droomplek. Wie droomt daar niet van? Een woning die geheel aan uw eisen en wensen voldoet kan gelukkig best werkelijkheid worden. Bouwbedrijf Variahuis helpt u graag om een nieuwe woning op maat voor u te bouwen. En dat op een door u zelf uitgekozen locatie.  
 
Uw eigen huis laten bouwen is een project dat om een planmatige aanpak vraagt. Bouwbedrijf Variahuis bouwt uw huis volgens een stappenplan waarmee u als opdrachtgever zo goed mogelijk wordt ontzorgd. Met als resultaat een nieuwbouwwoning die na oplevering aan uw verwachtingen voldoet. Ons stappenplan helpt u ook om onnodige kosten te voorkomen.
 

Negen stappen of bouwfasen

Volgens Variahuis bestaat een gedegen bouwproces uit de volgende negen stappen of bouwfasen:
  1. kennismakingsgesprek
  2. ontwerp
  3. offerte
  4. opdrachtbevestiging
  5. welstand
  6. materiaalkeuze
  7. omgevingsvergunning
  8. bouwstart
  9. oplevering.
Hierna wordt elke stap afzonderlijk toegelicht. Hiermee krijgt u ons bouwproces in beeld.
?
 

1. Kennismakingsgesprek

Heeft u een bouwkavel en wilt u daarop een eigen woning laten bouwen? Wij leren u dan graag eerst wat beter kennen. Dat doen we bij u thuis aan de keukentafel of bij ons in de showroom. We maken dan gelijk van de gelegenheid gebruik om een eerste schets van uw nieuwe huis te maken. Heeft u nog wat meer tijd? Dan bespreken we ook alvast de gewenste afwerking van uw nieuwbouwwoning.
 
Tijdens dit eerste gesprek zit u direct aan tafel met een ontwerper van Variahuis. Hij vertaalt uw wensen meteen – zonder tussenpersonen - in het schetsontwerp. Variahuis werkt graag met zo kort mogelijke lijnen tussen u als opdrachtgever en onze collega’s die uw huis ontwerpen en bouwen. Dit voorkomt fouten en kwaliteitsverlies als gevolg van communicatiestoornissen. 
 

2. Ontwerp

Na het ‘keukentafelgesprek’ werkt onze ontwerper het schetsontwerp van uw woning uit in een gedetailleerd ontwerp dat wij u ter controle toesturen. Dit ontwerp is vrijblijvend. Na uw eventuele opmerkingen of aanpassingen maken wij een calculatie van het bouwplan van uw nieuwe huis. In deze calculatie houden wij ook rekening met de afwerking zoals we die in het eerste gesprek met u besproken hebben.
 

3. Offerte

Een huis laten bouwen is geen broodje kopen. U wilt een transparante offerte die duidelijk maakt wat u voor uw investering krijgt. En welke elementen u eventueel uit ons aanbod kunt weglaten om binnen uw budget te blijven. Daarom vertalen wij in deze derde stap van het bouwproces onze calculatie in een heldere, goed gespecificeerde en uitgebreide offerte. Deze offerte geeft u een zo volledig mogelijk beeld van uw nieuwe huis, inclusief de voorwaarden waartegen Variahuis dat kan bouwen en opleveren. Hiermee voorkomen wij negatieve verrassingen of teleurstellingen na oplevering.
Wij nodigen u graag uit in onze showroom voor een gesprek over onze offerte. We kunnen daar het afwerkingsniveau zoals dat in de offerte wordt aangeboden met behulp van voorbeelden aan u laten zien. We geven u dan ook een rondleiding door ons bedrijf. Zo maakt u kennis met onze timmerfabriek en prefab-afdeling.
 

4. Opdrachtbevestiging

Als het ontwerp en de offerte aan uw verwachtingen voldoen en u een goede ‘klik’ met ons heeft, hopen wij op uw opdrachtbevestiging. In deze opdrachtbevestiging leggen we de met elkaar gemaakte afspraken vast en bekrachtigen we die met uw en onze handtekening.
 

5. Welstand

Nu wij opdracht van u hebben gekregen om uw nieuwe woning te gaan bouwen, kunnen we het bouwplan door de gemeente laten toetsen aan het bestemmingsplan. De gemeente kijkt hierbij mogelijk niet alleen naar het bestemmingsplan, maar ook naar de zogenoemde welstand. De gemeente heeft voor dit doel een welstandscommissie, waar wij uw bouwplan indien nodig toelichten en verdedigen. Variahuis neemt de communicatie met de gemeente over de toetsing van uw bouwplan volledig uit uw handen. U heeft daar geen omkijken naar. Zijn er wijzigingen in uw bouwplan nodig om aan de gemeentelijke eisen te voldoen? Wij voeren die dan alleen met uw toestemming in het bouwplan door.
 

6. Materiaalkeuze

Na uw opdrachtbevestiging nemen wij het bouwplan nog eens grondig met u door. U kiest dan samen met ons de juiste bouw- en afwerkingsmaterialen. Ook vindt er een gesprek met de installateur plaats. Met hem maakt u afspraken over de installaties en de plaats daarvan in uw nieuwe woning. 
 

7. Omgevingsvergunning

Om met de bouw van uw nieuwe huis te kunnen beginnen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Zodra u alle materialen heeft uitgezocht, kunnen wij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor u in orde maken. Wij sturen deze aanvraag naar de gemeente. De gemeente is verplicht om de vergunning af te geven wanneer deze aan de wettelijke eisen voldoet.
 
Omdat wij het bouwplan al door de gemeente hebben laten toetsen aan het bestemmingsplan en de welstand, is de omgevingsvergunning in principe een formaliteit. Hoe lang de vergunning op zich laat wachten, hangt af van eventuele bezwaren van omwonenden en andere belanghebbenden. Voor de behandeling van deze bezwaren hanteert de gemeente een vaste procedure. Na indiening van de aanvraag wordt u door de gemeente op de hoogte gehouden van elke stap in het proces van vergunningverlening. Maar uiteraard houden wij als uw bouwer ook een vinger aan de pols.
 

8. Bouwstart

Heeft u de omgevingsvergunning binnen? Dan plannen wij in overleg met u de datum van de bouwstart. Variahuis heeft gemiddeld ongeveer 14 weken nodig om een nieuw huis te bouwen. Deze korte bouwtijd is te danken aan onze grondige voorbereiding. Wij bouwen uw huis met ons eigen personeel.
 

9. Oplevering

Dit is het moment waar u al lang naar uitkijkt: de oplevering van uw nieuwe woning. Uw huis is klaar en wij overhandigen u de sleutels. Deze oplevering doen we altijd samen met u als opdrachtgever en in aanwezigheid van Vereniging Eigen Huis.

ONTZORGD UW EIGEN HUIS BOUWEN

Uw eigen huis bouwen is makkelijker dan het lijkt, wanneer u een betrouwbare aannemer heeft. VARIAhuis begeleidt u graag als u zelf uw huis wilt bouwen en biedt een totaalpakket van diensten aan: van ontwerp tot oplevering. Voor de realisatie van uw huis geeft VARIAhuis een vaste prijs, zodat u niet voor financiële verrassingen komt te staan. En ook de nodige vergunningen worden door VARIAhuis geregeld. Zo kunt u zonder zorgen u uw eigen huis bouwen.


Snel naar:

• Duurzaam bouwen

• Modulair bouwen

• Catalogusbouw

• Houtskeletbouw

• Herenhuis bouwen

• Passief bouwen

• Ecohuis bouwen

• Amerikaans huis bouwen

• Energiezuinig bouwen

• Ecologisch bouwen

• Klein huis bouwen

• Ondergronds bouwen

• Noors huis bouwen

• Traditioneel bouwen

Zelf een vraag stellen?